Tel: 0652-401 80
HEM | Aktuellt | Tj?nster | Om oss | Kontakt

Röjning

När du röjer din plant- och ungskog skapar du den skog du vill ha i framtiden.

Med röjningen kan du åstadkomma

  • grövre, friskare och stabilare träd
  • bättre hänsyn till miljön och framtida naturvärden genom att lämna vissa trädslag och känsliga områden orörda
  • bättre framkomlighet när ris och nedfallna stammar tas bort från från stigar och färdvägar 
  • synligare forn- och kulturlämningar med minskad risk för skador av växande och slutligen omkullfallande träd.

Röjningen kan också göra skogen vackrare
Röjning kan jämföras med att odla morötter. Gallrar man plantorna när de är små blir morötterna och hela den användbara skörden så mycket större. 

Röjning görs normalt då skogen är mellan en och fem meter hög, det vill säga ungefär 5–15 år efter föryngringsavverkning.

Röjning lönar sig
Röjningen ger en skog med grova träd. Vid kommande gallringar får du bättre ekonomiskt utbyte därför att:  

  • en större volym virke kan tas tillvara och säljas och
  • avverkningskostnaderna för gallringen blir lägre.   

Vad och hur ska du röja?
Vid röjning sparar du de raka stammarna av god kvalitet och tar bort det som är skadat och förväxt. Du kan välja vilket eller vilka trädslag som ska få stå kvar. Du har goda möjligheter att välja det som passar för dina marker och hur du vill sköta din skog.

© Copyright 2024
Hassela Skogsentreprenad AB

Bes?ks- och leveransadress:
Bergsj?v?gen 31, 820 78 Hassela

T: 0652-401 80
F: 0652-408 80
M: 070-334 50 75
E: bernt@hasselaskog.se