Tel: 0652-401 80
HEM | Aktuellt | Tj?nster | Om oss | Kontakt

Hållbar gallring

Gallring görs för att vårda och utveckla skogen och där rätt gallrad skog ger kraftigare och mer värdefulla träd. Gallring görs vanligen två till gånger under en omloppstid.

Planera gallringen
En skogsbruksplan visar vilka bestånd som behöver gallras, och ungefär var det ska ske. Planera sedan varje gallring utifrån vilket bestånd du vill ha i framtiden. Välj hur stark gallringen ska vara, vilka trädslag som ska gynnas och så vidare. Tänk långsiktigt. Att maximera kortsiktigt ekonomiskt utfall kan vara mycket dålig ekonomi. Ta hjälp med planeringen om du inte kan eller hinner.

Hänsyn i gallring
Det är lika viktigt att ta hänsyn i gallring som vid annan avverkning. Känslig natur, forn- och kulturminnen behöver skyddas och markskador undvikas. 

Gallra i rätt tid
I yngre skogar är det viktigt att gallra i rätt tid. Väntar du bara några år för länge kan träden ha växt sig långa, klena och stormkänsliga. Medelålders skog är inte lika känslig, men sista gallringen ska inte göras för sent. Äldre skogar ska normalt inte gallras alls. Tidpunkten på året bör väljas så att skador på mark och kvarstående skog undviks. Gallring under tjällossning, savningstid och längre regnperioder bör som regel undvikas.

Vi är miljöcertifierade enligt PEFC och FSC och har en gedigen kunskap, det får du på köpet.

© Copyright 2023
Hassela Skogsentreprenad AB

Bes?ks- och leveransadress:
Bergsj?v?gen 31, 820 78 Hassela

T: 0652-401 80
F: 0652-408 80
M: 070-334 50 75
E: bernt@hasselaskog.se