Tel: 0652-401 80
HEM | Aktuellt | Tj?nster | Om oss | Kontakt

Markberedning & Plantering

På en övervägande del av landets hyggesareal genomför man markberedning. Syftet är att skapa en bra växtplats för de plantor och frön som ska bli till ny skog. Markberedningen underlättar också själva planteringsarbetet.

Med markberedning får du följande fördelar:

  • Plantornas rötter får en säkrare vattenförsörjning, vilket minskar risken för plantdöd på grund av torka.
  • Konkurrensen från hyggesvegetation som gräs och örter blir mindre under de första viktiga åren för de nya plantorna.
  • Färre plantor riskerar att skadas eller dödas av snytbagge.
  • Planteringspunkterna blir något varmare, vilket gynnar planttillväxt och minskar risken för frostskador.

 Källa : skogsstyrelsen.se

© Copyright 2023
Hassela Skogsentreprenad AB

Bes?ks- och leveransadress:
Bergsj?v?gen 31, 820 78 Hassela

T: 0652-401 80
F: 0652-408 80
M: 070-334 50 75
E: bernt@hasselaskog.se