Tel: 0652-401 80
HEM | Aktuellt | Tj?nster | Om oss | Kontakt

Slutavverkning

Innan slutavverkning utförs kan det vara bra att göra en inventering av beståndet för att utröna om det är lämpligt för det, eller om något annat bestånd är lämpligare.

 

Slutavverkning i Knoppe, ca 2 mil väster om Gnarp.

© Copyright 2023
Hassela Skogsentreprenad AB

Bes?ks- och leveransadress:
Bergsj?v?gen 31, 820 78 Hassela

T: 0652-401 80
F: 0652-408 80
M: 070-334 50 75
E: bernt@hasselaskog.se